Fundusz Szwajcarski

swiss

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „SKŁADNICA” w Grybowie, w okresie od października 2014 r. do lutego 2015 r. zrealizowała projekt: pt.: „INNOWACJE PROCESOWE I PRODUKTOWE W PIEKARNI SHP „SKŁADNICA” W GRYBOWIE WZMOCNIENIEM PRZETWÓRSTWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” w ramach Projektu „LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIATU GORLICKIEGO I NOWOSĄDECKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Ww. projekt, którego operatorem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie, zakładał wzmocnienie potencjału produkcyjnego naszej spółdzielni przez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań techologicznych wypieku pieczywa oraz stworzenie spójnego systemu marketingu dla promocji produktów lokalnych.

 

Realizacja projektu w zamyśle spowodować ma wzrost konkurencyjności przez wprowadzenie nowych, lokalnych produktów piekarniczych, wzrost udziału w rynku oraz przychodów ze sprzedaży. W ramach projektu powstały także dwa nowe miejsca pracy, wzmocnieniu uległa lokalna baza dostaw surowców do produkcji piekarniczej.
Jednym z efektów projektu jest wprowadzenie 9 nowych produktów piekarniczych i ciastkarskich.

 

Wartość dofinansowania: 29.455,08 CHF.

 

www.shpgrybow.pl
www.marr.pl
ww.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland